Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

 1. Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti (Privacy Statement) kao Online radio Euforija želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom te tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) te Zakonom RH o provedbi Opće uredbe.

1.2 U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji preko slušanja radija, posjeta našoj web stranici, korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža, sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom ustupanja vaših osobnih podataka. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka, kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili teleoperatere (treće strane) čije usluge povremeno možemo koristiti u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne podatke štititi svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo s povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Online radio Euforija Adresa: Ante Kovačića 54, Bjelovar Email: euforija@euforija.online Kontakt telefon: 0977488824 Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-mail adrese: euforija@euforija.online ili putem telefona: 0977488824.

 1. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako bi osigurali da je Online radio Euforija usklađena sa zahtjevima:

 • Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;
 • Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
 • Otvorenosti i transparentnosti prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;
 • Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;
 • Edukacije i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;
 • Povećanja transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije.

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima EU i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a one su sljedeće:

 • Kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola);
 • Kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
 • U svrhu legitimnih interesa Online radija Euforija u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka (članak 6-f – Zakonitost obrade);
 • Kada je to potrebno u pravne svrhe.
 1. Vrste osobnih podataka i obrada

3.1 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima), što podrazumijeva: prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3.2 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:

a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol i kontakt podaci (adresa, e-mail, broj telefona), audio i video osobni podatak.

b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

 1. Vrste ispitanika
 • Slušatelji
 • Poslovni partneri i treće strane
 • Kandidati za zaposlenje na Online radiju Euforija
 1. Prikupljanje podataka

Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše podatke:

5.1 Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.

a) Slušatelji (Vaše osobne podatke prikupljamo putem WhatsApp aplikacije, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža – Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije).

b) Poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).

c) Kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima).

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.), a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.

5.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala (besplatnog telefona 0800, WhatsApp aplikacije, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili telefonskim kontaktom) smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo pravnu osnovu za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovitog odvijanja programa Online radija Euforija.

5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja.

5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.

5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike posjećivanja web stranice sa svrhom unapređenja usluge i sadržaja.

5.8 Na našoj internetskoj stranici koristimo kolačiće, tzv. „kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internetska stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Za bolje upoznavanje s korištenjem kolačića na našoj web stranici svakako pročitajte Politiku korištenja kolačića.

 1. Svrha korištenja i prikupljanja podataka

6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili Vašu privolu ili imamo legitimni interes za obradu:

 • Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa
 • Za sudjelovanje u nagradnim igrama, promocijama i kampanjama
 • Za sudjelovanje u programskim sadržajima (komentari, ankete)
 • Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
 • Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
 • Za mogućnost kontakta s Vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala, pritužbi i drugih upita

6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o toj svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.

6.4 Prikupljeni podaci služit će i za kontakt s Vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim uslugama ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).

6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci bit će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade, odredbama Opće uredbe i Zakona RH o elektroničkim medijima.

6.7 Postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

 1. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo a samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i brisani iz naše baze podataka.

 1. Sigurnost obrade podataka

Sigurnost osobnih podataka jedna nam je od najvećih obveza pa se trudimo koristiti najsuvremenije metode zaštite i čuvanja Vaših osobnih podataka. Osobne podatke čuvamo u sigurnom okruženju koje nije javno dostupno. Iznimka su osobni podaci koji su javno dostupni u samim programima (u vidu sudjelovanja u programskim sadržajima), ali oni ne sadrže osjetljive osobne podatke.

 1. Prava ispitanika

9.1 Osobe na koje se podaci odnose imaju pravo na:

 • Povlačenje privole za obradu podataka
 • Pristup osobnim podacima
 • Ispravak osobnih podataka
 • Brisanje osobnih podataka
 • Ograničenje obrade osobnih podataka
 • Prijenos podataka
 • Prigovor na obradu podataka
 • Prigovor na automatsko donošenje odluka

9.2 Svaki zahtjev ispitanika za ostvarivanje prava bit će riješen najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. U slučaju složenosti zahtjeva i broja zahtjeva, taj rok se može produljiti za dodatna dva mjeseca. O tome ćete biti obaviješteni u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva, uz obrazloženje razloga produljenja roka.

 1. Kontakt

Za sva pitanja o zaštiti osobnih podataka i ovoj Izjavi o privatnosti molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu euforija@euforija.online ili na broj telefona 0977488824.

Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu dana 15.04.2024. godine.